top of page

אודות השיטה

טבעוני פראי רואה את האדם כמכלול מרכיבים העובדים בסימביוזה. לכל אחד תפקיד משלו וכל אחד הוא חלק מהשלם – הגוף והנפש כאחד.

קשה לגלם מזונות, אשר כדרך הטבע, ערבים לחיך האדם בצורתם הטבעית ומותאמים להפליא לגוף שלו, כמו גם הפעלה תנועתית תדירה, במילה: שיטה.

אלו, יחד עם מרכיבים נוספים, ניתנו לנו בדרך הטבע.

למעשה, רוב בעלי החיים, בסביבתם הטבעית, מודעים מלידה למזונם, וכן מסגלים פעילות התואמת את סביבתם, צורכיהם ומבנה גופם. 

מכלול זה, בתוספת משתנים שונים שחלקן נשמרו משחר היותנו ובחלקן עלינו להיזכר מחדש (כמו: הגשמה עצמית, הקשבה והבנת מוצא הגוף והנפש) , אנו נכנה: "דרך חיים".

מטרת "טבעוני פראי", בראש ובראשונה, היא לקרב את האדם שהתרחק מסביבתו הטבעית חזרה לעקרונות הבסיסיים הקיימים בטבע.

זאת ע"י הקניית הגיון בריא בבחירת מזונות, תוך הקשבה ותשומת לב,  בשילוב פעילות גופנית מתאימה.

מטרת "טבעוני פראי" ליצור מצב בו אדם מכיר טוב את עצמו ואת המערכת שמפעילה אותו. הוא בשליטה על מצבו הרפואי באמצעות הזנה מחייה וכנה בכל הארחות והיא עצמה הריפוי, ההתפתחות והמניעה.

דווקא זה המתקיים במרחב הצפוף והמאתגר, הנתון ללחצים שונים ושגרת עבודה\אימונים משתנה או קבועה, ימצא יעילות רבה בתהליך. באמצעותו יוכל לעגן בחייו נקודות שיאפשרו לו להמשיך לעסוק בענייניו בבריאות שלימה.

אדם שלא צריך להתעסק בבריאותו יכול להתעסק בהתפתחות אישית, הגשמה עצמית, נתינה לקהילה ובחיות המבורכת של הרגע הזה.

בחירת המזונות והקווים המנחים על פי שיטת ה "הגיינה הטבעית" על נגזרותיה (801010\fully raw\ semi raw)  ותורת צירופי המזון בראש ובראשונה וכן על בסיס התבוננות בהלכות הטבע, ביושביו ובמזונות אותם הוא מציע.

בתהליך ניתן להגיע לתוצר גופני מעולה הכולל השלת קילוגרמים, פיתוח מסה, נראות אסתטית, שיפור

ביצועים ספורטיביים, עידוד תהליכי החלמה טבעיים ועוד

bottom of page