top of page

מסלולי יעוץ

פגישת ייעוץ חד פעמית

ניתן להגיע לפגישת ייעוץ פרסונלית בת שעה אחת.

לפגישה זו מומלץ להגיע עם שאלות מוכנות מראש על מנת שנוכל לתת מענה מדויק ככול האפשר ולמקסם את זמן המפגש.

טופס סיכום מפגש יישלח בדוא"ל עד 24 ש' מתום המפגש.

מסלול מלא

התכנית המלאה לאדם בעולם

 

מסלול הדגל המתאים למעוניינים \ נדרשים לסגל אורח חיים טבעוני בריא ברמת הקפדה גבוהה מתוך הבנה ומודעות תוך הקניית יכולת לרדת לרזולוציות ביצוע מדויקות בצורה עצמאית.

מסלול המשלב תהליך למידה על המערכות המניעות אותנו ועל האנרגיה שמניעה אותנו.

הקניית כלים לניתוח עצמי מיידי של מזונות וסדר עדיפויות ברור בכל הקשור לבחירת מזונות ושילובים.

כל אדם יקבל על עצמו תכנית אימונים (פעילות גופנית) אישית הנתפרת בהתאם ליכולתו ושאיפותיו.

מתן כלים תזונתיים המשרתים תהליכי החלמה גופניים וחיזוק חוסנו של הגוף.

 

ספורטאים חובבים עד מקצועיים:

התאוששות יעילה יותר מעומסים ומאמצים.

הכנה לתחרויות.

 

א.נשים הנתונים לעומס \ לחץ גופני\ נפשי תדיר מתוקף חייהם \ אופן עבודתם וכו'.

 

הישגים גופניים בביטוי אסתטי כמו חיטוב ,ירידה \ עליה במשקל.

 

הכנה לתחרויות, אירועים מכוננים, טקסים וכד'.

bottom of page