top of page
Search
  • wildvgan

הפעל את גופך

Updated: Sep 24, 2019

ביטוי גופני תדיר המתאים לחיה שאתה


ביטוי גופני אישי הינו נחלתה של כל חיה על פני הכוכב.

בהתאם לזאת כל אדם המגיע לייעוץ, ללא יוצא מן הכלל, יקבל על עצמו ביצוע של תכנית אימונים אישית ומדויקת למטרתו.


אין זה אומר דווקא להשקיע במאמן פרטי או להירשם למקום כלשהו.

הפעילות תיקבע לאחר אבחון שבאמצעותו נבין:

ראשית - מהם צרכיו, רצונותיו ומצבו הרפואי (חסמים ומגבלות).

שנית - על פי פרמטרים שונים שהציב הלקוח כמו: זמן, נגישות, תקציב וכמובן העדפה אישית.


תפאורה

מאת טל זיידמן


המאמץ הוא גאולה

בכול מקום בכול שעה

גם אם בחוץ הסערה

ועננים מעל סוגרים

מול קדושתה של הריצה

כמו כלבים, הם רק נובחים.


הטיפות חוצות דרכי

כמו רוח רפאים

גם אצנים דרך קירות חוצים

כל כמה צעדים.

בשקט מרחף

מעל שדות ופרדסים

מתפרע עם הרוח

מתעופף עם העלים.


רק תו קטן בתוך סימפונית

מיתרי הממטרים

גם על אצן פורטים חיים

כשהוא על אם כל הדרכים.


עכשיו החורף תפאורה

בסך הכול זו עוד במה

והיא עצמה הישועה

תודה לך על מתנתך.


תודה , תודה, תודה !!!


157 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page