top of page
Search
  • wildvgan

הכר את נפשך

Updated: Sep 24, 2019


חקירה ואהבה עצמית ככלי בריאותי

חקירה ואהבה עצמית ככלי בריאותי

"יודע לבך בלא קול את פשר היום והלילה אך אזנך כלה מלשמוע את קול הלב היודע”

מתוך "הידיעה", הנביא – חליל גובראן.


מקורה של כל בעיה פיזית במשקעים פנימיים שצברנו עם השנים.

בטבעוני פראי נעודד חקירה עצמית ונציע דרכים שונות לניתוב הסטרס כחלק ממסלול ההחלמה או ההמראה אל עבר היעד שקבעתם לעצמכם.


זאת על מנת שנוכל כולנו, כל אחד בדרכו שלו, לחיות את מוצא ליבנו באומץ, בתשוקה ובבריאות שלימה.


התזוזה

מאת טל זיידמן


מגיש לו זיעתי והוא גומל בהכרה נוטע בי תקווה השביל נפתח באהבה

כשהקצב מתגבר אהיה אחד עם הזרימה רק נשמה אשר חווה תנועה על פני האדמה

כשמתעמקת שאיפה הלב נפתח אל העולם עטוף בהודיה מברך על הקיים

מבפנים לוחש הקול שאם אין כלום אז יש הכול הבט סביב על אם הדרך שם החסד הגדול

הוא אומר שאם קשה אני ודאי בעלייה אל דאגה רוקן ראשך הנוף יפה מהפסגה

מגיש לו צעדי והוא מוקיר תודה מרגיש חזק בעצמותי אני תנועת האהבה

ואם אני צריך לזוז זה לא יקרה, זה כבר קרה
185 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page