top of page
Search
  • wildvgan

הכר את גופך

Updated: Sep 24, 2019

הבנת המנוע האנושי ככלי לבחירת המניע

הבעיה הגדולה ביותר היא שכולנו מכירים את מערכת ההפעלה של הטלפון שלנו טוב יותר ממערכת ההפעלה שבתוכנו.

אין פלא שאנו מבולבלים בין גישות תזונתיות שונות והולכים שולל אחרי כתבות ומאמרים במגזינים המשנים את גישתם חדשות לבקרים. אם איננו מכירים את המערכת עצמה, אנו צריכים לשים את יהבינו על איש המקצוע שיספר לנו מה נכון בשבילנו.

גולת הכותרת היא נטילת אחריות מלאה למצבינו הבריאותי, ראשית, על ידי היכרות עם עצמינו.

שם נרדף ל "היכרות גופנית" הוא " הוקרת חסד" כי הרי אותה מערכת, אליה אנו מתייחסים בקלות דעת, מאפשרת לנו לחיות ולחוות את כל הטוב שיש לעולם להציע תחת עומס החיים המערבי.

לא עשינו דבר בכדי לקבל את חווית העולם והיא הושאלה לנו בחסד ולא בזכות. מכאן עלינו להחזיר חסד ולהוקיר תודה במעשים אם אנו רוצים שאותו ה"כלי" בו אנו חיים את חיינו אכן ימשיך לאפשר לנו.

אם אנו מרגישים שהוא נלחם בנו, אין צורך להילחם בו חזרה אלא ראשית להכיר בו, שנית להבין אותו ושלישית לטפל בו בצורה שיטתית מבלי לגרום נזק.


225 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page